kamagra 100 nl kamagra ervaring gebruik van kamagra kamagra aliexpress
Service Service Service Service

Laatste Nieuws…..

2016-06-01 :

 

SUPER SHOP's  dochteronderneming  heeft de draad weer opgepakt door de herstart van de ALV activiteiten onder een nieuwe naam :  

                                           
     S U P E R – S O U N D 
      Evenemeneten Service

 

 

 

website :   http://www.  under construction 
 

e-mail :   info@supershop.nl,     of    info@gleg.nl   

 

 

 

Telefoon :  026 – 47 43 55 6.

Mobiel :     06 – 50 51 34 41.
 

 

De afkorting ALV staat voor Audio (Geluid)  Licht  &  Video

 

Super Shop gaat dus zowel de  VERHUUR,  VERKOOP  en  DIENSTVERLENING  doen m.b.t
de ALV activiteiten,  maar onder de naam  SUPER – SOUND.


Super-Sound  heeft ook alles
*  wat met Drive-In Show activiteiten te maken heeft. 

  http://super-sound.nl

 


© Super Shop 2015.
    Last updated : 2016-06.

 

error: Content is protected !!